12.9.2016

Žena v trysku století

Komedie Zdeňka Podskalského, která je věnována především ženám, je duchaplným průvodcem po dějinách ženské nadvlády nad mužským pokolením. Věčný boj mezi muži a ženami, kdo je silnější a chytřejší, se odehrává od prvopočátku stvoření Adama a Evy. Od pravěku, kdy bylo na ženu nahlíženo jako na hloupé stvoření, se mnoho změnilo.